تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

برنامه اکسل کنترل چشمه اتصال و ورق پیوستگیشناسه محصول: 682210
موجود

برنامه اکسل کنترل چشمه اتصال و ورق پیوستگی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

برنامه اکسل کنترل چشمه اتصال و ورق پیوستگی

برنامه اکسل کنترل چشمه اتصال و ورق پیوستگی

کاربرد این برنامه اکسل برای کنترل سخت کننده های جان تیر و همچنین ورق های مضاعف در ناحیه اتصال تیر به ستون یا وجود بارهای متمرکز می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد.

شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و یک هفته رایگان از این برنامه استفاده کنید.

www.zagrossaze.com

در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده است. و تمامی محاسبات و فرمول ها چاپ می شوند. شما با این برنامه می توانید بدون خرید نرم افزارهای میلیونی موجود در بازار یک دفترچه محاسبات قوی را به کارفرما ارائه نمایید. و به راحتی اتصالات سازه های فولادی را طراحی نمایید.


برنامه اکسل اتصال گیردار جوشی تقویت نشدهشناسه محصول: 682212
موجود

برنامه اکسل اتصال گیردار جوشی تقویت نشده

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

برنامه اکسل اتصال گیردار جوشی تقویت نشده

برنامه اکسل اتصال گیردار جوشی تقویت نشده

کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار جوشی تقویت نشده می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد.

شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و یک هفته رایگان از این برنامه استفاده کنید.

www.zagrossaze.com

در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده است. و تمامی محاسبات و فرمول ها چاپ می شوند. شما با این برنامه می توانید بدون خرید نرم افزارهای میلیونی موجود در بازار یک دفترچه محاسبات قوی را به کارفرما ارائه نمایید. و به راحتی اتصالات سازه های فولادی را طراحی نمایید.


برنامه اکسل طراحی اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری WFBشناسه محصول: 681666
موجود

برنامه اکسل طراحی اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری WFB

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 65000تومان

برچسب ها :

برنامه اکسل طراحی اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری WFB

برنامه اکسل طراحی اتصال پیچی به کمک ورق های روسری و زیرسری WFB

کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار پیچی به کمک ورقهای روسری و زیرسری می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد.

شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و یک هفته رایگان از این برنامه استفاده کنید.

www.zagrossaze.com

در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده است. و تمامی محاسبات و فرمول ها چاپ می شوند. شما با این برنامه می توانید بدون خرید نرم افزارهای میلیونی موجود در بازار یک دفترچه محاسبات قوی را به کارفرما ارائه نمایید. و به راحتی اتصالات سازه های فولادی را طراحی نمایید.


برنامه اکسل طراحی اتصال گیردار جوشی با ورق های روسری و زیرسریشناسه محصول: 508659
موجود

برنامه اکسل طراحی اتصال گیردار جوشی با ورق های روسری و زیرسری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 27000تومان

برچسب ها :

برنامه اکسل طراحی اتصال گیردار جوشی با ورق های روسری و زیرسری

برنامه اکسل طراحی اتصال گیردار جوشی با ورق های روسری و زیرسری

کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار جوشی با کمک ورق های روسری و زیرسری و ورق جان می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد.

شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و بعد از مشاهده نسخه آزمایشی آن اقدام به فعال سازی آن نمایید.

 

در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده است. و تمامی محاسبات و فرمول ها چاپ می شوند. شما با این برنامه می توانید بدون خرید نرم افزارهای میلیونی موجود در بازار یک دفترچه محاسبات قوی را به کارفرما ارائه نمایید. و به راحتی اتصالات سازه های فولادی را طراحی نمایید.


برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجیشناسه محصول: 508660
موجود

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی

کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار فلنجی می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد.

شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و بعد از مشاهده نسخه آزمایشی آن اقدام به فعال سازی آن نمایید.

 

در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده است. و تمامی محاسبات و فرمول ها چاپ می شوند. شما با این برنامه می توانید بدون خرید نرم افزارهای میلیونی موجود در بازار یک دفترچه محاسبات قوی را به کارفرما ارائه نمایید. و به راحتی اتصالات سازه های فولادی را طراحی نمایید.


برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 4 پیچیشناسه محصول: 508661
موجود

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 4 پیچی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 25000تومان

برچسب ها :

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 4 پیچی

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 4 پیچی

کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد.

شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و بعد از مشاهده نسخه آزمایشی آن اقدام به فعال سازی آن نمایید.

 

در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده است. و تمامی محاسبات و فرمول ها چاپ می شوند. شما با این برنامه می توانید بدون خرید نرم افزارهای میلیونی موجود در بازار یک دفترچه محاسبات قوی را به کارفرما ارائه نمایید. و به راحتی اتصالات سازه های فولادی را طراحی نمایید.


برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 8 پیچیشناسه محصول: 508663
موجود

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 8 پیچی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 27000تومان

برچسب ها :

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 8 پیچی

برنامه اکسل طراحی اتصال فلنجی 8 پیچی

کاربرد این برنامه اکسل برای طراحی اتصال گیردار فلنجی هشت پیچی می باشد. راهنمای نصب برنامه و استفاده از آن در داخل پوشه برنامه موجود می باشد.

شما همکاران عزیز می توانید این برنامه را قبل از خرید درسایت زاگرس سازه منوی وبلاگ به صورت رایگان دانلود کنید و بعد از مشاهده نسخه آزمایشی آن اقدام به فعال سازی آن نمایید.

 

در این برنامه بند به بند آیین نامه های ایران به ترتیب به کاربرده شده است. و تمامی محاسبات و فرمول ها چاپ می شوند. شما با این برنامه می توانید بدون خرید نرم افزارهای میلیونی موجود در بازار یک دفترچه محاسبات قوی را به کارفرما ارائه نمایید. و به راحتی اتصالات سازه های فولادی را طراحی نمایید.

 


1
logo-samandehi